Taal in beeld

Waardering:
100% of 100
Op voorraad
  • Uitgebreid assortiment
  • Van bekende onderwijsuitgevers
  • Passend bij elke leerbehoefte
  • Voor en door onderwijsprofessionals
Beschrijving Aantal Prijs

Taal in beeld - Groep 4 - Los werkboek A1

1310-235945

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 4 - Los werkboek A2

1310-235946

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 4 - Set á 5 werkboeken A1

1310-189269

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 4 - Set á 5 werkboeken A2

1310-189270

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 4 - Taalboek A1

1310-189267

€ 21,70

Taal in beeld - Groep 4 - Taalboek A2

1310-189268

€ 21,70
Beschrijving Aantal Prijs

Taal in beeld - Groep 5 - Los werkboek B1

1310-235949

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 5 - Los werkboek B2

1310-235950

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 5 - Set á 5 werkboeken B1

1310-189280

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 5 - Set á 5 werkboeken B2

1310-189281

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 5 - Taalboek B1

1310-189278

€ 21,70

Taal in beeld - Groep 5 - Taalboek B2

1310-189279

€ 21,70
Beschrijving Aantal Prijs

Taal in beeld - Groep 6 - Los werkboek C1

1310-235927

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 6 - Los werkboek C2

1310-235930

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 6 - Set á 5 werkboeken C1

1310-189291

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 6 - Set á 5 werkboeken C2

1310-189292

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 6 - Taalboek C2

1310-189290

€ 21,70
Beschrijving Aantal Prijs

Taal in beeld - Groep 7 - Los werkboek D1

1310-235928

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 7 - Los werkboek D2 (7B)

1310-235931

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 7 - Set á 5 werkboeken D1

1310-189302

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 7 - Set á 5 werkboeken D2

1310-189303

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 7 - Taalboek D2

1310-189301

€ 21,70
Beschrijving Aantal Prijs

Taal in beeld - Groep 8 - Handleiding E1

1310-189308

€ 62,42

Taal in beeld - Groep 8 - Los werkboek E1

1310-235929

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 8 - Los werkboek E2

1310-235932

€ 6,01

Taal in beeld - Groep 8 - Set á 5 werkboeken E1

1310-189312

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 8 - Set á 5 werkboeken E2

1310-189313

€ 17,15

Taal in beeld - Groep 8 - Taalboek E1

1310-189310

€ 21,70

Taal in beeld - Groep 8 - Taalboek E2

1310-189311

€ 21,70
Beschrijving Aantal Prijs

Taal in beeld - Lege opbergband

1310-189318

€ 17,00

Taal in beeld - De taalmethode voor het basisonderwijs die 't laat zien - Versie 1 (2006)

Boeken, beeldschermen, gesprekken, op straat. Taal leeft, altijd en overal. Dat is wat Taal in beeld op veel scholen al laat zien. Met lessen in begrijpelijke taal, veel beeld en werken op papier, computer, digibord en iPod. Compact, flexibel en overzichtelijk. Meetbaar betere prestaties voor ieder kind. Taal in beeld is echt van nu. De mogelijkheden voor zelfstandig leren zijn maximaal.

Leerstof

Taal in beeld staat voor kwaliteit. De taalmethode voldoet ruimschoots aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. En aan de tussendoelen voor beginnende en gevorderde geletterdheid. Alles wat basisschoolleerlingen moeten leren, komt in Taal in beeld aan bod. Maar wel op een manier die kinderen aanspreekt. Met veel beeld, een frisse aanpak en aansprekende oefeningen. In elke groep werkt Taal in beeld aan:

Woordenschat:

Taal in beeld besteedt veel aandacht aan woordenschat. Kinderen zijn nadrukkelijk bezig met het leren van doelwoorden en woordenschatstrategieën. Dat ziet u gegarandeerd terug in de resultaten

Doelwoorden in Taal in beeld:

• algemene dagelijkse woorden: supermarkt, herinneren, lijnbus

• schooltaalwoorden: aanwijzing, beschrijving, conclusie

• woorden om te reflecteren op taal: persoonsvorm, synoniem.

Woordenschatstrategieën

Kinderen hebben woordenschatstrategieën nodig om de betekenis van woorden te achterhalen en beter te onthouden. Taal in beeld leert kinderen die strategieën. Ze leren woordbetekenissen af te leiden (uit beeld, context en woordbouw), op te zoeken en na te vragen. Ze leren die woordbetekenissen te onthouden via woordschema’s. En ze passen nieuwe woorden toe in teksten, raadsels en presentaties.

Spreken / luisteren

Effectief spreken en luisteren. Taal in beeld leert kinderen de beste strategieën. De methode maakt onderscheid tussen spreken, luisteren en een gesprek voeren. In interactieve lessen

Schrijven (stellen)

Schrijven is een proces. Taal in beeld leert kinderen de schrijfstrategieën die daarbij nodig zijn. Leerlingen gaan praktisch aan de slag met vaardigheden voor, tijdens en na het schrijven. Zo leert elk kind goede teksten schrijven.

Taalbeschouwing

Een taalmethode zonder taalbeschouwing? Dat kan natuurlijk niet. Taal in beeld werkt aan drie onderdelen:
• woordbouw: de functie, de opbouw en de betekenis van woorden

• zinsbouw: de functie, de opbouw en betekenis van zinnen
• taalgebruik: de opbouw van teksten en het gebruik van taal.

Tijdsbesteding
Taal in beeld werkt met een compact lesprogramma van 34 weken. Daardoor hebt u alle tijd om het programma uit te voeren.Organisatie
De organisatie van Taal in beeld is eenvoudig en effectief. De weloverwogen lesopbouw maakt dat u met Taal in beeld eenvoudig maximaal resultaat kunt bereiken. Bij elke leerling.

Zelfstandig of begeleid

Hoe u uw onderwijs ook wilt inrichten, het kan met Taal in beeld. De lessen zijn zo opgebouwd, dat een grote groep leerlingen er zelfstandig mee kan werken. Dat geldt voor de basislessen, maar ook voor de herhalings- en plustaken. Wilt u liever klassikaal instructie geven, kinderen op maat begeleiden of kinderen samenwerkend laten leren? Ook dat kan. Taal in beeld biedt er de materialen en ruimte voor.

Weloverwogen lesopbouw

De taallessen van Taal in beeld zijn opgebouwd uit zes vaste lesfasen: van lesdoel tot extra opdracht. Al deze onderdelen komen terug in het taalboek. Kinderen werken zelfstandig of onder begeleiding.

  • 'Wat ga je doen?'. Het eerste lesonderdeel legt uit wat het doel van de les is.
  • Kinderen maken verkennende opdrachten in hun werkboek (groep 4) of schrift (groep 5 t/m 8). Ze verdiepen zich in realistische (probleem)situaties op het gebied van taal.
  • De uitleg met een inhoudelijke instructie.
  • Leerlingen maken verwerkende opdrachten in hun werkboek en schrift.
  • Een evaluerende oefening waarin leerlingen terugkijken: hebben ze het lesdoel bereikt?
  • Een extra opdracht voor snelle leerlingen.

Combinatiegroepen
Door de maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren is Taal in beeld bijzonder geschikt voor combinatiegroepen. Leerlingen kunnen zelfstandig werken; u bepaalt wanneer u welke kinderen intensiever begeleidt. Zo kunt u zich richten op de kinderen die uw hulp het hardst nodig hebben. Onafhankelijk van de jaargroep waarin ze zitten.

Groepen tegelijk begeleiden?

Maar wat nu als u de twee jaargroepen tegelijk wilt begeleiden? Bijvoorbeeld omdat voor beide groepen op hetzelfde moment een interactieve les spreken/luisteren op het programma staat? Met Taal in beeld lost u dit eenvoudig op. Het weekprogramma schrijft de lessen niet in een vaste volgorde voor. U kunt bijvoorbeeld één jaargroep laten werken aan een schrijfles, terwijl u met de andere de les spreken/luisteren behandelt.

Spelling en taal

Werkt u met Taal in Beeld én Spelling in beeld? Dan hebt u extra variatiemogelijkheden. U kunt in het weekprogramma lessen van Spelling in beeld omwisselen met lessen van Taal in beeld. Zo kunt u één jaargroep laten werken aan een taalbeschouwingsles en met de andere jaargroep aan de slag gaan met een interactieve spellingles.

Differentiatie
Taal in beeld biedt volop mogelijkheden om te differentiëren. U hebt de tijd én de materialen om leerlingen die extra aandacht nodig hebben, individueel te begeleiden. En voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben? Ook daarvoor heeft Taal in beeld alles in huis.

Herhalingstaken

Taal in beeld biedt kinderen de begeleiding die ze nodig hebben. Voor kinderen die extra oefenstof nodig hebben, zijn er herhalingstaken.

Plustaken

Voor leerlingen die sneller door de basisstof gaan, bevat het taalboek bij elke les extra taken. Taal in beeld biedt daarnaast op ieder moment toepassings- en verdiepingsstof.Toetsing en evaluatie
Volop zelfstandig werken. Hoe houdt u als leerkracht dan de vinger aan de pols? Taal in beeld toetst en evalueert consequent: na elke les, na elk blok en over een langere termijn. Zo weet u precies hoe uw leerlingen presteren en weet u direct wanneer extra aandacht of uitdaging nodig zijn.

Na elke les
Zijn de lesdoelen wel of niet bereikt? Taal in beeld volgt het op de voet. Elke basisles leggen leerlingen in een reflectieopdracht zelf vast wat ze geleerd hebben. U volgt uw leerlingen via observatiepunten in de handleiding.

Na elk blok
Zijn de doelen van een blok wel of niet bereikt? Elke vierde week neemt Taal in beeld een toetstaak af. De toetsopdrachten richten zich op alle taaldomeinen. Taalbeschouwing en woordenschat komen elk blok aan bod. Schrijven en spreken/luisteren keren regelmatig terug.

Langere termijn
Voor toetsen op de langere termijn verwijst Taal in beeld graag naar niet-methodegebonden toetsen (zoals die uit het Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem). Met deze toetsen registreert u niet alleen het taalniveau en de vorderingen van uw leerlingen, maar kunt u ook vergelijken met prestaties van leeftijdgenoten.

Doorgaande leerlijn

Met Taal in beeld realiseert Zwijsen een goed doortimmerde, doorgaande leerlijn voor taal in het basisonderwijs. Van groep 3 tot en met 8 sluiten de Zwijsen-methoden naadloos op elkaar aan. Kinderen groeien van Veilig leren lezen (groep 3) eenvoudig door naar Taal in beeld (groep 4 tot en met 8). Met Taal in beeld én Spelling in beeld samen hebt u een compleet pakket voor taal en spelling.

Meer informatie
SKU 58740-h-nc-h
Uitgever Uitgeverij Zwijssen
Schrijf uw eigen review
Je plaatst een review over:Taal in beeld
Jouw waardering