Werkmap Fonemisch bewustzijn

€ 109,95
  • Uitgebreid assortiment
  • Van bekende onderwijsuitgevers
  • Passend bij elke leerbehoefte
  • Voor en door onderwijsprofessionals

Met deze werkmap kunnen leerkrachten gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn van kinderen in groep 1 en 2. 

Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden' en bestaat onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden rondom letters. Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid en draagt bij aan een goede leesstart in groep 3.

Taalonderwijs groep 1 en 2

De Werkmap Fonemisch bewustzijn vormt een vrijwel complete leerlijn voor het taalonderwijs in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Niet voor elk (sub)domein is informatie en materiaal in deze werkmap opgenomen, maar met aanvullende activiteiten - die in de praktijk elke kleuterleerkracht aanbiedt - voldoe je geheel aan een beredeneerd taalaanbod.

Opbouw van de werkmap

Omdat fonemisch bewustzijn zich niet vanzelf ontwikkelt, is het belangrijk dat leerkrachten van groep 1 en 2 veel activiteiten doen met letters en klanken. De werkmap biedt daarvoor talloze suggesties.

Verder vind je in de werkmap, naast een beknopt theoretisch kader, een overzicht van de vaardigheden rond klanken en letters die in de werkmap worden uitgewerkt. Ook wordt aandacht besteed aan het leren van letters en het schrijven door kleuters. Daarnaast geeft de map aanwijzingen voor een didactische aanpak en voor de planning en de organisatie van de activiteiten. Scholen die de map gebruiken, waarderen met name het praktische karakter van de map. Bovendien constateren zij dat niet alleen het fonemisch bewustzijn en de letterkennis van leerlingen van groep 1 en 2 toenemen, maar ook dat de leesresultaten in groep 3 verbeteren.

In de bijlagen vind je een aantal voorbeeldpagina's.

Herziene versie 2019

In 2001 heeft CPS Onderwijsontwikkeling en advies de Werkmap Fonemisch bewustzijnvoor leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool uitgebracht. Deze versie is in de afgelopen jaren geactualiseerd en uitgebreid in 2008, 2011 en 2017. Met de komst van de SLO aanbodsdoelen en recente wetenschappelijke ontwikkelingen is in 2019 de werkmap grondig herzien. Ook de activiteiten zijn geactualiseerd. Er zijn nieuwe activiteiten toegevoegd, andere zijn herzien. Aan iedere activiteit zijn concrete activiteitendoelen toegevoegd. Wat is gebleven is de heldere opbouw van vaardigheden rond klanken en letters, duidelijk uitgewerkte korte activiteiten met varianten en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke indeling.

Meer informatie
SKU 32426
ISBN 9789065081636
Uitgever CPS Uitgeverij
Schrijf uw eigen review
Je plaatst een review over:Werkmap Fonemisch bewustzijn
Jouw waardering