Spelling in beeld

Waardering:
87% of 100
Op voorraad
  • Uitgebreid assortiment
  • Van bekende onderwijsuitgevers
  • Passend bij elke leerbehoefte
  • Voor en door onderwijsprofessionals
Beschrijving Aantal Prijs

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 4 - Set van 5 werkboeken A2 (versie 1)

1310-189337

€ 17,15

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 4 - Antwoordenboek A1

1310-189338

€ 10,85

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 4 - Antwoordenboek A2

1310-189339

€ 10,85

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 4 - Los werkboek A1

1310-235947

€ 6,01

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 4 - Los werkboek A2

1310-235948

€ 5,04

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 4 - Set van 5 werkboeken A1

1310-189336

€ 17,15
Beschrijving Aantal Prijs

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 5 - Antwoordenboek B2

1310-189348

€ 10,85

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 5 - Los werkboek B1

1310-235951

€ 6,01

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 5 - Los werkboek B2

1310-235952

€ 6,01

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 5 - Set van 5 werkboeken B1

1310-189345

€ 17,15

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 5 - Set van 5 werkboeken B2

1310-189346

€ 17,15
Beschrijving Aantal Prijs

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 6 - Los werkboek C1

1310-235953

€ 6,01

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 6 - Los werkboek C2

1310-235956

€ 6,01

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 6 - Set van 5 werkboeken C1

1310-189354

€ 17,15

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 6 - Set van 5 werkboeken C2

1310-189355

€ 17,15
Beschrijving Aantal Prijs

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 7 - Los werkboek D1

1310-235954

€ 6,01

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 7 - Los werkboek D2

1310-235957

€ 6,01

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 7 - Set van 5 werkboeken D1

1310-189363

€ 17,15

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 7 - Set van 5 werkboeken D2

1310-189364

€ 17,15
Beschrijving Aantal Prijs

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 8 - Los werkboek E1

1310-235955

€ 6,01

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 8 - Los werkboek E2

1310-235958

€ 6,01

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 8 - Set van 5 werkboeken E1

1310-189372

€ 17,15

Spelling in beeld - Versie 1 - Groep 8 - Set van 5 werkboeken E2

1310-189373

€ 17,15

Spelling in beeld - de spellingmethode voor het basisonderwijs die 't laat zienSpelling in beeld is de spellingmethode bij Taal in beeld. Met dezelfde filosofie en manier van werken. Dezelfde sterke punten en mogelijkheden voor differentiatie. Spelling in beeld leert kinderen zoveel mogelijk woorden correct te spellen. Spelling in beeld traint bovendien de denkwijze om tot de juiste spelling te komen.

Leerstof
Spelling in beeld leert kinderen de belangrijkste spellingstrategie+n. Zo leren ze niet alleen zoveel mogelijk woorden correct te spellen, maar worden ze ook getraind in de juiste spellingdenkwijze. Spelling in beeld legt het accent op:

Klankstrategie: schrijven zoals je het woord hoort

De klankstrategie benadrukt dat er een vaste relatie bestaat tussen een klank en het schrijven daarvan. Het kan gaan om losse klanken (/oe/ schrijf je als oe), maar ook om clusters van klanken.

Regelstrategie: het toepassen van spellingregels

De regelstrategie leert kinderen regels toe te passen om woorden goed te schrijven. Een voorbeeld is de verlengingsregel. Want waarom schrijf je het woord hond met een d aan het eind? Je kunt het horen door het woord langer te maken (honden).

Weetstrategie: het inprenten van woorden

Bij veel woorden is de koppeling tussen klanken en schrijfwijze niet eenduidig. De ei klinkt bijvoorbeeld hetzelfde als de ij. Kinderen leren dat ze deze woorden moeten onthouden door inprenting.

Opzoekstrategie en analogieaanpak

Er blijven altijd woorden waarvan de juiste spelling voor twijfels zorgt. Spelling in beeld leert kinderen daarom ook om woorden op te zoeken in een woordenlijst of woordenboek. En ze leren woorden te schrijven naar analogie van een voorbeeldwoord.

Tijdsbesteding
De opbouw en organisatie van Spelling in beeld sluit volledig aan bij die van Taal in beeld. Ook Spelling in beeld werkt met een compact lesprogramma van 34 weken. Daardoor hebt u alle tijd om het programma uit te voeren.

Compact jaarprogramma
Spelling in beeld is een compacte methode. Met een jaarprogramma dat lucht voor persoonlijke invulling.

Naar compact jaarprogramma

Opbouw van een blok
Spelling in beeld werkt met goed afgebakende lesblokken. Die bevatten basislessen, een controle-dictee en ruimte voor herhalings- en plustaken.Organisatie
De organisatie van Spelling in beeld is eenvoudig en effectief. De weloverwogen lesopbouw maakt dat u met Spelling in beeld eenvoudig maximaal resultaat kunt bereiken. Bij elke leerling.

Zelfstandig of begeleid

Hoe u uw onderwijs ook wilt inrichten, het kan met Spelling in beeld. De lessen zijn zo opgebouwd, dat een grote groep leerlingen er zelfstandig mee kan werken. Dat geldt voor de basislessen, maar ook voor de herhalings- en plustaken. Wilt u liever klassikaal instructie geven, kinderen op maat begeleiden of kinderen samenwerkend laten leren? Ook dat kan. Spelling in beeld biedt er de materialen en ruimte voor.

Weloverwogen lesopbouw

De spellinglessen zijn opgebouwd uit zes vaste lesfasen: van lesdoel tot extra opdracht. Al deze onderdelen komen terug in het werkboek. Kinderen werken zelfstandig of onder begeleiding.

  • 'Wat ga je doen?'. Het eerste lesonderdeel legt uit wat het doel van de les is.
  • Kinderen maken verkennende opdrachten. Het spellingprobleem wordt geplaatst in een herkenbare, alledaagse context.
  • De uitleg met een inhoudelijke instructie. Spelling in beeld werkt met speciale uitlegkaarten.
  • Leerlingen maken verwerkende opdrachten. De werkvormen zijn speels: rebussen, puzzels, geheimschrift en meer.
  • Een evaluerende oefening waarin leerlingen terugkijken: hebben ze het lesdoel bereikt?
  • Een extra opdracht voor snelle leerlingen.Combinatiegroepen
Door de maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren is Spelling in beeld bijzonder geschikt voor combinatiegroepen. Leerlingen kunnen zelfstandig werken; u bepaalt wanneer u welke kinderen intensiever begeleidt. Zo kunt u zich richten op de kinderen die uw hulp het hardst nodig hebben. Onafhankelijk van de jaargroep waarin ze zitten.

Spelling en taal
Werkt u met Spelling in beeld én Taal in beeld? Dan hebt u extra variatiemogelijkheden. U kunt in het weekprogramma lessen van Spelling in beeld omwisselen met lessen van Taal in beeld. Zo kunt u één jaargroep laten werken aan een taalbeschouwingsles en met de andere jaargroep aan de slag gaan met een interactieve spellingles.

Ook kinderen die zelfstandig leren, zien in het werkboek:
-de doelstelling van de les
-een ori+ntatie op de lesstof
-een uitleg en verwijzing naar een uitlegkaart
-een evaluatie op het lesdoel.Differentiatie
Verschillen tussen leerlingen? Met Spelling in beeld hebt u volop mogelijkheden hierop in te spelen. U kunt vari+ren in de mate van begeleiding, het tempo en het niveau. Voor kinderen die moeite hebben met spelling zijn er herhalingstaken. De snellere leerlingen daagt u uit met plustaken.

Herhalingstaken
Spelling in beeld biedt kinderen de begeleiding die ze nodig hebben. Voor kinderen die extra oefenstof nodig hebben, zijn er herhalingstaken.

Plustaken
Voor leerlingen die sneller door de basisstof gaan, bevat het werkboek bij elke les extra taken. Spelling in beeld biedt daarnaast op ieder moment toepassings- en verdiepingsstof.

Toetsing en evaluatie
Spelling in beeld evalueert elk blok de vorderingen van uw leerlingen. Met:
• een signaaldictee na les 5
• een controledictee na les 6.

Signaaldictee

Het signaaldictee na les 5 is facultatief. U neemt het af om de leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces. Het signaaldictee laat ook zien in welke spellingcategorie veel leerlingen nog fouten maken. Aan die categorie+n kunt u vervolgens extra aandacht besteden.

Controledictee

Het controledictee neemt u af na les 6: aan het eind van week 3 of het begin van week 4. De resultaten maken duidelijk of leerlingen de doelen van het blok bereikt hebben of niet. U noteert de resultaten van het controledictee op het registratieblad.

Dictee op computer

U kunt het controledictee ook afnemen met het computerprogramma Spelling in beeld. De computer kijkt de dictees dan voor u na, maakt het foutenoverzicht en stelt een persoonlijk oefenprogramma op. De score per spellingcategorie levert een advies op voor gewenste vervolgactiviteiten: herhalingstaken of plustaken. In het laatste geval vindt u een verwijzing naar Taalmaker.

Registratiebladen
Bij Spelling in beeld kunt u de toetsresultaten van uw leerlingen vastleggen op speciale registratiebladen. Deze bladen presenteren meteen de adviesnorm bij de verschillende toetsopdrachten. Zo weet u direct welke vervolgactiviteiten nodig zijn: herhalingstaken of plustaken. De registratiebladen staan in het kopieerboek.

Doorgaande leerlijn
Met Spelling in beeld realiseert Zwijsen een goed doortimmerde, doorgaande leerlijn voor spelling in het basisonderwijs. Van groep 3 tot en met 8 sluiten de Zwijsen-methoden naadloos op elkaar aan. Kinderen groeien van Veilig leren lezen (groep 3) eenvoudig door naar Taal in beeld en Spelling in beeld (groep 4 tot en met 8). Met Spelling in beeld én Taal in beeld samen hebt u een compleet pakket voor praktisch taal- en spellingonderwijs.

Meer informatie
SKU 58753-h-nc-h
Schrijf uw eigen review
Je plaatst een review over:Spelling in beeld
Jouw waardering