Taaljournaal Spelling

Waardering:
80% of 100
Op voorraad
  • Uitgebreid assortiment
  • Van bekende onderwijsuitgevers
  • Passend bij elke leerbehoefte
  • Voor en door onderwijsprofessionals
Beschrijving Aantal Prijs

Taaljournaal Spelling - Los werkboek - groep 5

1310-235860

€ 7,79

Taaljournaal Spelling - Los werkboek - groep 6

1310-235861

€ 10,03

Taaljournaal Spelling - Los werkboek - groep 8

1310-235863

€ 7,79

Taaljournaal Spelling - Los werkboek groep 4

1310-235859

€ 7,79

Taaljournaal: vernieuwend taalonderwijs door unieke keuzeactiviteiten!

Taal is leuk! Dat zeggen kinderen die met Taaljournaal werken. En dat is belangrijk. Want als je iets leuk vindt, dan leer je makkelijker. Taaljournaal motiveert kinderen door ze te laten kiezen uit verschillende activiteiten. Daarmee speelt de methode in op de uiteenlopende interesses en leerstijlen van kinderen. En dat motiveert!

Drie geïntegreerde leerlijnen

Taaljournaal is een totaalprogramma voor groep 4 t/m 8 met 3 compleet geïntegreerde leerlijnen: Taal, Spelling en Woordenschat. Door de keuzeactiviteiten en het zelfstandig werken kan op een unieke manier worden gedifferentieerd. De methode past heel goed bij onderwijsvernieuwing. Taaljournaal zorgt voor enthousiaste leerlingen en daardoor een hoger leerrendement.

Structuur en organisatie

Herkenbare lesorganisatie met flexibiliteit

Taaljournaal heeft een vaste en herkenbare opbouw, maar is tegelijk flexibel en gevarieerd door de vele individuele keuzeactiviteiten en speciale opdrachten. Door de herkenbare structuur is Taaljournaal voor jou als leerkracht heel makkelijk te organiseren.

Spelling: overzichtelijke opbouw

Taaljournaal Spelling is logisch en consequent opgebouwd. De leerstof is in elke jaargroep over 9 lesblokken van elk 4 weken verdeeld. De complete stof wordt dus in 36 weken behandeld. Elke week zijn er 3 spellinglessen van 20 minuten. De lessen tijdens de eerste 2 weken van een lesblok hebben een vaste opbouw. In week 3 wordt herhaald, met een toets aan het eind van die week. Week 4 is voor remedi+ring. De toetsresultaten bepalen wat elk kind in die week gaat doen.

Inhoud en didactiek

Taaljournaal: compleet en veelzijdig voor elk kind

Taaljournaal is een adaptieve methode met differentiatie naar tempo, taalvaardigheid, leerstijl en interesse. De kinderen werken vaak zelfstandig en kiezen zelf welke activiteit ze gaan doen. Met de 3 geïntegreerde leerlijnen Taal, Spelling en Woordenschat is Taaljournaal compleet en veelzijdig voor elk kind!

Spelling: probleemoplossend werken

Spelling is geen doel op zich, maar staat volledig in dienst van de schriftelijke taalvaardigheid. Dat is het uitgangspunt van Taaljournaal Spelling. De methode legt een duidelijke en functionele relatie tussen spelling en de andere taalonderdelen. Taaljournaal Spelling besteedt veel aandacht aan moeilijke delen van een woord. Stappenplannen helpen bij die bewustwording en lossen het probleem op. Bij het behandelen van de 55 categorieën van onveranderlijke woorden hanteert Taaljournaal Spelling de Cito-volgorde. Voor het aanleren van werkwoorden is er een algoritmeschema: de werkwoordwijzer. De werkwoordspelling wordt in groep 6 t/m 8 gestructureerd en geleidelijk aangeleerd.

Taaljournaal. Uniek in differentieren!
De differentiatiemogelijkheden van Taaljournaal mogen gerust uniek worden genoemd. Centraal staat de vrije keuze van de leerlingen: zij kiezen zelf welke activiteiten en opdrachten ze zelfstandig willen doen. U begeleidt ze daarbij.

-Spelling: differentatie in vele vormen
Net zoals bij Taaljournaal Taal heeft ook Taaljournaal Spelling veel mogelijkheden voor differentiatie. Voor goede spellers zijn er extra opdrachten, maar ze kunnen ook een keuzeactiviteit Taal doen. Verder kunt u differenti+ren met het werkboek, de Sterkaarten en het computerprogramma Spelling. Keuzes genoeg!

Computerprogramma Spelling: advies op maat
Het computerprogramma van Taaljournaal Spelling kan worden gebruikt voor het afnemen van de toets en bij remedi+ring. De software vervangt dan de papieren materialen voor deze onderdelen. Het programma heeft een leerlijn voor onveranderlijke woorden en een leerlijn voor werkwoordspelling. De kinderen starten steeds met een mixtoets. De software analyseert direct de resultaten en geeft het kind automatisch de juiste remedi+ringsoefeningen met hulp op maat. Het computerprogramma is makkelijk voor de leerkracht én bespaart heel veel tijd.

Taaljournaal: basis- en extra lesmaterialen en praktische software
De 3 onderdelen van Taaljournaal hebben elk veel lesmaterialen die de kinderen én u motiveren. Taaljournaal Taal en Taaljournaal Spelling hebben elk een basispakket en aanvullende materialen.

Materialen Taaljournaal SpellingOok taaljorunaal Spelling heeft basismaterialen (vereiste) en extra materialen voor alle keuzemogelijkheden

Basismateriaal
handleiding
werkboek
kopieerbladen
antwoordenboek

Extra materialen
poster
computerprogramma Spelling
print cd-rom Spelling
Materialen Taaljournaal Woordenschat
De extra leerlijn Taaljournaal Woordenschat bestaat volledig uit het Computerprogramma Woordenschat, waarmee de kinderen helemaal zelfstandig kunnen werken.
stroken en letterkaarten
sterkaarten
opzoekboekje

Meer informatie
SKU 52747-h-nc-h
Schrijf uw eigen review
Je plaatst een review over:Taaljournaal Spelling
Jouw waardering