Wijzer (onderbouw)

Op voorraad
  • Uitgebreid assortiment
  • Van bekende onderwijsuitgevers
  • Passend bij elke leerbehoefte
  • Voor en door onderwijsprofessionals
Beschrijving Aantal Prijs

Wijzer (onderbouw) - groep 4 werkboek (1ex)

1310-300019

€ 6,12

Van Wijzer word je nóg nieuwsgieriger.

Wijzer - Versie 1 (2011)

Jonge kinderen stellen graag vragen. Wijzer geeft niet alleen antwoorden, maar stimuleert tegelijkertijd de nieuwsgierigheid en verwondering van de leerlingen. Wijzer is een geïntegreerd onderbouwpakket wereldoriëntatie voor de jaargroepen 1 tot en met 4. Uitdagend en fascinerend.

Kennisgebieden (aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis) dreigen in de onderbouw nog wel eens in de verdrukking te komen. Het belang van tijdrovende vakken als rekenen, lezen en schrijven weegt nu eenmaal zwaar. De flexibele opzet van Wijzer vormt een perfecte oplossing voor dat probleem. Door deelbare lessen en diverse extra activiteiten is wereldoriëntatie voortaan op verschillende momenten en manieren in te zetten. Wijzer biedt een evenwichtige mix van onderwerpen, die kan rekenen op veel enthousiasme in de klas.

Waarom Wijzer?

• Het enige geïntegreerde pakket wereldoriëntatie voor de onderbouw
• Kleurrijke leerwerkboeken
• Flexibel, dus makkelijk in te passen
• Prima aansluiting op elke bovenbouwmethode

De lesopbouw en structuur van Wijzer

Wijzer: meteen te gebruiken, makkelijk in te passen
Met de diverse onderdelen uit het geïntegreerde Wijzer-pakket kan iedere leerkracht direct aan de slag. De opzet is heel toegankelijk en is in ieder lesprogramma probleemloos en snel in te passen.

Jaargroep 1 en 2: een map vól activiteiten (niet meer leverbaar)
Voor de jongste leerlingen is er De Kleine Wijzer, een activiteitenmap die alle ruimte biedt voor ontwikkelingsgericht onderwijs. De leerkracht heeft bij iedere activiteit veel mogelijkheden voor verhalen, spelletjes en andere eigen invullingen.

Natuur, tijdsbesef en ruimtelijke oriëntatie en ordening vormen de inhoudelijke uitgangspunten. Op basis daarvan biedt De Kleine Wijzer één algemeen katern en acht themakaternen:• Je eigen buurt
• Dieren en planten
• Herfst en winter
• Lente en zomer
• Lichaam
• Samen leven
• Voeding
• Vakantie

Wijzer in groep 1 en 2:

• 1 algemeen katern, 8 themakaternen
• Bij ieder thema 1 of 2 verhalen met tekeningen
• Per thema komen 4 aspecten aan bod
• Aan ieder aspect zijn 6 activiteiten gekoppeld
• Totaal: keus uit 192 (!) activiteiten
• Activiteiten in samenhang of apart

Jaargroep 3 en 4: het leerwerkboek staat centraal
In Wijzer voor de groepen 3 en 4 is de basisstof voor elke les te vinden in het leerwerkboek, dat eigenlijk een leer- en doeboek is. Elke les is heel overzichtelijk en staat altijd op twee naast elkaar gelegen pagina’s. De les begint met een korte klassikale instructie, daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. Alleen of in groepjes. Dankzij de kleurrijke en heldere illustraties zijn de thema’s ook begrijpelijk voor taalzwakke kinderen en kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Wijzer voor de groepen 3 en 4 heeft zes thema’s:

• Hier ben ik thuis
• Voel je fit
• Aan het werk
• Verder kijken
• Lekkere hapjes
• Ruimte moet je delen

Wijzer in groep 3 en 4:

• 6 thema’s
• 18 lessen van 40 minuten
• Iedere les is te splitsen in twee lessen van 20 minuten
• Extra activiteiten

Duidelijke handleiding
De structuur van de handleiding is al net zo overzichtelijk als die van de lessen. Lesdoelen, begrippen, beschrijving, achtergrondinformatie en een lijst van bronnen staan duidelijk bij elkaar.De ouders doen mee
Voor elk thema van Wijzer is er een kopieerblad met ouderinformatie. Daarin staan onder meer suggesties voor ouders om met hun kind iets te ondernemen dat aansluit bij de lessen.

Combinatiegroepen
Wijzer is flexibel opgezet en daardoor werkt iedere leerkracht er ook in combinatiegroepen heel makkelijk mee. De thema’s zijn voor de groepen 3 en 4 gelijk, maar de leerstof is per jaargroep verschillend. Beide groepen werken het onderwerp op hun eigen niveau uit.

Inhoud en didactiek

De thematische aanpak van Wijzer biedt de mogelijkheid om de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis al vanaf groep 1 een logische plaats te geven in de lessen. De onderwerpen sluiten stuk voor stuk aan op de belevingswereld van de kinderen. Wijzer stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen en daagt ze uit om nieuwe ontdekkingen te doen.

Wijzer laat kinderen zien dat je vanuit verschillende invalshoeken naar je omgeving kunt kijken. Die ‘multiperspectiviteit’ is de basis voor de verschillende vakken die in Wijzer naar voren komen.

Groep 1 en 2
In de groepen 1 en 2 maakt de leerkracht gebruik van de grote verscheidenheid aan activiteiten in De Kleine Wijzer. Vanuit een brede oriëntatie brengt De Kleine Wijzer inhoudelijke accenten aan. Zo is de leerkracht in staat exact de activiteiten te kiezen die het beste passen in het lesprogramma.

Groep 3 en 4
In groep 3 vormt natuur & techniek het uitgangspunt. Omdat dit vak goed aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, kiest Wijzer het als vertrekpunt voor uitstapjes naar geschiedenis en aardrijkskunde. In groep 4 komen de drie vakken helemaal met elkaar in evenwicht.

Probleemloos verder in groep 5
Met Wijzer in de onderbouw leggen de kinderen een solide basis voor de vakken natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis, die ze vanaf groep 5 gaan volgen. Ongeacht de methode die de school in groep 5 hanteert! Wijzer is namelijk het enige geïntegreerde onderbouwpakket dat volledig voldoet aan de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Met Wijzer als basis, stapt de klas in groep 5 natuurlijk nóg makkelijker over naar de vervolgmethoden uit de Wijzer door...-serie:

• Wijzer door natuur & techniek
• Wijzer door de wereld (aardrijkskunde)
• Wijzer door de tijd (geschiedenis)

De didactische voordelen van Wijzer

• De Kleine Wijzer sluit aan bij de belevingswereld
• in groep 1 en 2 brede oriëntatie én mogelijkheden om inhoudelijke accenten te leggen
• kennismaking met multiperspectiviteit
• in groep 3: natuur als basis
• in groep 4: evenwicht tussen natuur, aardrijkskunde en geschiedenis
• moeiteloze overstap naar groep 5, ongeacht de methode die daar wordt gebruikt

Meer informatie
SKU 9789001136406-h
Schrijf uw eigen review
Je plaatst een review over:Wijzer (onderbouw)
Jouw waardering