Wijzer door de Tijd

Op voorraad
  • Uitgebreid assortiment
  • Van bekende onderwijsuitgevers
  • Passend bij elke leerbehoefte
  • Voor en door onderwijsprofessionals
Beschrijving Aantal Prijs

Wijzer door de Tijd - Groep 3 - Handleiding

1480-01436

€ 32,29

Wijzer door de Tijd - Groep 3 - Werkboek (5 ex.)

1480-01426

€ 19,59

Wijzer door de Tijd - Groep 4 - Handleiding

1480-01437

€ 46,33

Wijzer door de Tijd - Groep 4 - Werkboek (5 ex.)

1480-01427

€ 19,59
Beschrijving Aantal Prijs

Wijzer door de Tijd - Groep 5 - Antwoordenboek

1480-01432

€ 10,54

Wijzer door de Tijd - Groep 5 - Handleiding

1480-01438

€ 123,14

Wijzer door de Tijd - Groep 5 - Leerlingenboek

1480-01422

€ 27,25

Wijzer door de Tijd - Groep 5 - Werkboek (5 ex.)

1480-01428

€ 17,48

Wijzer door de Tijd - Groep 5 - Werkboek (1 ex.) (tweede editie)

1310-365694

€ 6,17

Wijzer door de Tijd - Groep 5 - Werkboek (1 stuks) - 1e editie

1310-300028

€ 9,79
Beschrijving Aantal Prijs

Wijzer door de Tijd - Groep 6 - Antwoordenboek

1480-01433

€ 12,85

Wijzer door de Tijd - Groep 6 - Handleiding

1480-01439

€ 123,14

Wijzer door de Tijd - Groep 6 - Leerlingenboek

1480-01423

€ 35,99

Wijzer door de Tijd - Groep 6 - Spellendoos

1480-01446

€ 52,44

Wijzer door de Tijd - Groep 6 - Tijdlint (5 ex.)

1480-01442

€ 20,05

Wijzer door de Tijd - Groep 6 - Werkboek (5 ex.)

1480-01429

€ 17,48

Wijzer door de Tijd - Groep 6 - Werkboek (1 ex.) (tweede editie)

1310-365695

€ 20,57

Wijzer door de Tijd - Groep 6 - Werkboek (1 stuks) - 1e editie

1310-300029

€ 9,79
Beschrijving Aantal Prijs

Wijzer door de Tijd - Groep 7 - Antwoordenboek

1480-01434

€ 10,54

Wijzer door de Tijd - Groep 7 - Handleiding

1480-01440

€ 123,14

Wijzer door de Tijd - Groep 7 - Leerlingenboek

1480-01424

€ 27,25

Wijzer door de Tijd - Groep 7 - Spellendoos

1480-01447

€ 52,44

Wijzer door de Tijd - Groep 7 - Tijdlint (5 ex.)

1480-01443

€ 20,05

Wijzer door de Tijd - Groep 7 - Werkboek (5 ex.)

1480-01430

€ 17,48

Wijzer door de Tijd - Groep 7 - Werkboek (1 stuks) - 2e editie

1310-300030

€ 7,87
Beschrijving Aantal Prijs

Wijzer door de Tijd - Groep 8 - Antwoordenboek

1480-01435

€ 10,54

Wijzer door de Tijd - Groep 8 - Handleiding

1480-01441

€ 123,14

Wijzer door de Tijd - Groep 8 - Leerlingenboek

1480-01425

€ 27,25

Wijzer door de Tijd - Groep 8 - Spellendoos

1480-01448

€ 52,44

Wijzer door de Tijd - Groep 8 - Tijdlint (5 ex.)

1480-01444

€ 20,05

Wijzer door de Tijd - Groep 8 - Werkboek (5 ex.)

1480-01431

€ 17,48

Wijzer door de Tijd - Groep 8 - Werkboek (1 ex.) - 2e editie

1310-365215

€ 6,17

Wijzer door de Tijd - Groep 8 - Werkboek (1 stuks) - 1e editie

1310-300031

€ 9,79
Beschrijving Aantal Prijs

Wijzer door de Tijd - Groep 6 t/m 8 Tijdlint klassikaal

1480-01445

€ 23,03

Met Wijzer door de tijd belééf je de geschiedenis

Kinderen kijken graag vooruit, maar kunnen óók enthousiast worden van boeiende verhalen over het verleden. Zeker als er in een geschiedenisles écht iets te beleven is. Wijzer door de tijd is al tien jaar toonaangevend in het Nederlandse geschiedenisonderwijs. De methode is een inspirerende basis voor lessen waarin het verleden van Nederland, Europa en de wereld tot leven komt.

Wijzer door de tijd is compact en makkelijk om mee te werken. De methode biedt de leerkracht alle ruimte voor een eigen, persoonlijke stijl van lesgeven. Wijzer door de tijd is kort geleden nog volledig herzien en voldoet uiteraard aan de nieuwste kerndoelen voor het geschiedenisonderwijs. Met Wijzer door de tijd wordt geschiedenis weer een vak waar leerkracht én leerlingen warm voor lopen.

Waarom deze methode?

• Geschiedenis van Nederland, Europa en de wereld
• Extra: geschiedenis van de eigen omgeving
• Eerst kennis, daarna inzicht en toepassingsvaardigheid
• Drie invalshoeken: economisch, politiek en cultureel
• Aantrekkelijke digibordsoftware

De lesopbouw en structuur van Wijzer door de tijd

De nieuwe kerndoelen voor het geschiedenisonderwijs omvatten tien perioden. In groep 5 laat Wijzer door de tijd de leerlingen aan de hand van één kenmerkend aspect kennismaken met alle perioden. In de daaropvolgende jaargroepen behandelt de methode de tien perioden opnieuw, maar dan meer diepgaand.

Persoonlijke invulling
Ieder hoofdstuk van Wijzer door de tijd bevat vier lessen met basisstof. Met die stof behandelt de leerkracht alle onderwerpen die de kerndoelen voorschrijven. De vijfde les vat de stof van de eerste vier lessen samen. Die samenvatting is een prima voorbereiding op de toets. Als de leerkracht zich tot deze lessen beperkt, levert dat voor iedere jaargroep een complete leerlijn op. Is er behoefte en gelegenheid om méér te doen, dan biedt Wijzer door de tijd verschillende mogelijkheden:

• Themales - na de hoofdstukken 1, 3 en 5
• Terugblikles – na de hoofdstukken 2, 4 en 6
• Herhalingsles van alle stof – drie keer per jaar

De handleiding geeft steeds duidelijk aan wat de basisstof is en wat als extra activiteit mogelijk is. Op basis daarvan bepaalt de leerkracht zelf wat er in de klas nodig en mogelijk is als aanvulling op de basisstof.

Combinatiegroepen

Bij Wijzer door de tijd wisselen leerkrachtgebonden lessen en lessen met zelfstandig werk elkaar af. Daardoor werkt de leerkracht er ook in combinatiegroepen heel makkelijk mee. De handleiding laat zien of een les vooral leerkrachtgebonden is of juist bedoeld voor zelfstandig werk.

De structuur van Wijzer door de tijd in het kort:

• Per hoofdstuk:
Ȩ� 4 lessen bassisstof

Ȩ� 1 les samenvatting en toets

Ȩ� (eventueel) een terugblikles of een themales

• Per jaar:
Ȩ� 6 hoofdstukken

Ȩ� 24 basislessen

Ȩ� 6 lessen samenvatting en toets

Ȩ� plus (eventueel):
Ȩ� 3 terugbliklessen

Ȩ� 3 themalessen
Ȩ� 3 herhalingslessen (alle geleerde stof)

Inhoud en didactiek

Het didactisch model van Wijzer door de tijd is gebaseerd op:

• basisstof
• herhaling
• verdieping

Basisstof
Ieder hoofdstuk begint met vier lessen basisstof.

• kindgerichte teksten
• functionele illustraties
• gevarieerde opdrachten

Daarna volgt in de vijfde les een samenvatting (zelfstandig of samen met de leerkracht) en een toets.

Herhalen en verdiepen
Voor kinderen die bij de toets onvoldoende scoren, heeft de leerkracht de mogelijkheid om in de zesde les stof te herhalen. De andere leerlingen gaan in die les met gestructureerde opdrachten dieper op de stof in. Ook de kinderen die stof hebben herhaald, kunnen nog een beknopte verdiepingsopdracht maken.

Historisch besef staat centraal

In de kerndoelen voor het geschiedenisonderwijs staat historisch besef centraal; in Wijzer door de tijd ook. De methode biedt leerlingen:

• chronologisch inzicht
• oriëntatiekennis
• historische vaardigheden

Andere uitgangspunten
Naast de didactische basis heeft Wijzer door de tijd een aantal inhoudelijke uitgangspunten:

• geschiedenis van de eigen omgeving (in de themalessen)
• nationale geschiedenis als vertrekpunt voor ontwikkelingen in Europa en de wereld
• drie invalshoeken: sociaal-economisch (50% van de stof), politiek (25%) en sociaal-cultureel (25%)
• zoveel mogelijk aansluiten bij maatschappelijk verhoudingen, staatsinrichting, geestelijke stromingen, aardrijkskunde, Nederlandse taal en expressie

Functionele beelden, aansprekende teksten
In Wijzer door de tijd wisselen zakelijke en verhalende teksten elkaar af. Een voorleesverhaal is het vaste startpunt van de eerste les van ieder hoofdstuk. Bij dat verhaal hoort een paginagrote illustratie.

De teksten in de methode zijn voor alle leerlingen makkelijk en plezierig te lezen.

Differentiatie

Ieder kind is anders. Gelukkig heeft de leerkracht de mogelijkheid om gericht en gevarieerd les te geven. In Wijzer door de tijd is ongeveer een kwart van de lestijd beschikbaar om in te spelen op de verschillen in tempo, interesse en mogelijkheden in de klas.

Visueel herhalen
Als kinderen onvoldoende scoren op de toets die het hoofdstuk afsluit, kunnen ze in de zesde les nogmaals aan de slag met de basisstof. De opdrachten zijn gekoppeld aan illustraties, zodat eventuele taalproblemen geen hindernis vormen.

Thematisch verdiepen
Kinderen die de toets voldoende of goed maken, kunnen in de zesde les gestructureerd verder met een verdiepingsopdracht die verbonden is met het thema van het hoofdstuk. Geen tijd voor de verdiepingsopdrachten? De thema- of terugblikles kan ook de basis zijn voor een klassikaal gesprek.

Toetsing

Toetsen zijn belangrijk als evaluatiemoment voor leerkracht en leerling. De toetsen van Wijzer door de tijd geven de leerkracht informatie en vormen tegelijkertijd een interessante uitdaging voor de kinderen.

Kennis en vaardigheid
De kinderen bereiden na vier lessen basisstof de toets voor door in de vijfde les een samenvatting te maken. Het accent ligt bij het toetsen van Wijzer door de tijd op oriëntatiekennis en sleutelbegrippen. De toets bevat kennis- en vaardigheidsvragen.

Materialen

Wijzer door de tijd stimuleert de interesse en het enthousiasme van leerlingen voor het verleden. De methode doet dat door de geschiedenis zo levendig en tastbaar mogelijk te presenteren. Uiteraard speelt de uitstraling en veelzijdigheid van het materiaal daar een belangrijke rol bij.

Praktische handleiding
De handleiding is heel overzichtelijk, zodat de leerkracht er steeds opnieuw snel en doeltreffend een aansprekende les mee voorbereidt.

In de handleiding:

• achtergrondinformatie
• lesbeschrijvingen
• voorleesverhalen
• kopieerbladen:
Ȩ� lijsten met lastige woorden

Ȩ� samenvattingen

Ȩ� toetsen

Ȩ� herhalingsopdrachten

Ȩ� verdiepingsopdrachten

Ȩ� extra herhaling van de hele lesstof

Extra: de spellendoos
Vanaf groep 6 is er voor iedere jaargroep een aparte spellendoos verkrijgbaar. Prachtig geïllustreerd, helemaal in kleur. Al spelend zien de leerlingen iedere periode nog eens voorbijkomen.

Let op: Er zijn nog enkele werkboekjes van de eerste editie (1997) beschikbaar. Tenzij anders vermeld horen de onderstaande leermiddelen bij de tweede editie (2006).

Meer informatie
SKU 9789001139094-h
Schrijf uw eigen review
Je plaatst een review over:Wijzer door de Tijd
Jouw waardering