Uitgeverij van de maand: De Coole Kikker

portret anne kooijman

Educatheek bestaat 10 jaar! Dit succes danken wij mede aan de vele uitgeverijen waarmee wij hebben samengewerkt. Hiervoor willen wij hen als volgt bedanken. Iedere maand trakteren we een van hen op een kennismaking met jou. Zodat jij net als wij overtuigd kunt raken door hun producten. Deze maand kun je kennismaken met Anne Kooijman van De Coole Kikker.

‘Wij willen vet coole kikkers worden!’, riep een klas leerlingen tijdens een sociale weerbaarheidstraining. Coole kikkers die rekening houden met zichzelf, maar ook rustig voor zichzelf en een ander durven op te komen. Om die wens in vervulling te laten gaan, startte Anne Kooijman De Coole Kikker.


Spelenderwijs sociaal & weerbaar

Als kinderpsychologe zoekt Kooijman naar spellen waarmee ze kinderen tijdens een therapie kan ondersteunen. “Spel is de taal van het kind en spelenderwijs pikken ze sneller iets op.” Daarom ontwikkelde ze zes spellen met verschillende sociaal-emotionele doelstellingen en spelvormen.

Neem bijvoorbeeld Kikkerbecool. “Dit spel stimuleert het gesprek over pesten, sociale vaardigheden, goede manieren en jezelf. Daarentegen focust het spel In de put uit de put meer op het veranderen van angstige en faalangstige gedachtes in realistische en helpende gedachtes.”


Verpeste sfeer

Alle Coole Kikker spellen zijn bedoeld om kinderen sociaal en weerbaar te maken. “Ik zie in mijn praktijk een toename van kinderen die onvoldoende weten hoe je sociaal met elkaar kunt omgaan. Die kinderen gedragen zich vaak bazig en pesterig, maar weten (soms) niet hoezeer ze anderen daarmee kwetsen. Het lijkt alsof ze weerbaar zijn, maar hun gedrag is een gevolg van sociale onmacht. Anderen durven niets te zeggen uit angst voor een nare opmerking en zo wordt een sfeer gecreëerd waarin plagen en uitdagen de boventoon voeren.”


Geen anti-pestprogramma

Sociale weerbaarheid en pesten hangen met elkaar samen. Om de sfeer in de klas te verbeteren, ontwikkelde de kinderpsychologe samen met twee ervaren leerkrachten Het Coole Kikker Plan. Een proactief en gratis te downloaden aanpak, waarin de leerkracht een centrale rol speelt. “Diens houding en inzet zijn de basisvoorwaarde voor een goede sfeer in de klas.”

Toch is Het Coole Kikker Plan niet primair gefocust op de bestrijding van pestgedrag maar juist op het creëren van een veilige en positieve sfeer in de klas. Vervolgens verdwijnt – haast vanzelfsprekend – het pesten naar de achtergrond.”


Belang van de leerkracht

“De meeste kinderen leren simpele, sociale vaardigheden aan tussen hun vierde en twaalfde levensjaar. Dit leerproces is helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben extra begeleiding nodig om rekening te leren houden met een ander of om te leren zeggen wat hun mening is. Daarvoor zijn vriendelijke en geduldige volwassenen nodig. Wanneer wij als volwassenen veel aandacht besteden aan ons eigen sociale gedrag en een vriendelijk oog hebben voor de wensen van een ander, zijn we daarin een goed voorbeeld voor kinderen. Want kinderen leren veel meer van het gedrag dat wij ze voorleven dan wat we ze allemaal vertellen.”

Daarom bepaalt de houding en inzet van een leerkracht de sfeer in de klas volgens Anne Kooijman. “In het Coole Kikker Plan krijgen leerkrachten adviezen en tips om duidelijk paal en perk te stellen aan negatief gedrag. Ze worden gestimuleerd zich actief in te zetten voor een positieve sfeer, waarbij sociaal en behulpzaam gedrag wordt gewaardeerd. Een direct neveneffect is dat pestgedrag afneemt.”