Rekenen met kleuters: een overzicht van geschikte materialen

rekenen

Het 10 kleine visjes-lied
10 kleine visjes die zwommen naar de zee
da’s goed zei de moeder, maar ik ga niet mee
ik blijf liever in die vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je
blub, blub, blub, blub, blub, blub.

9 kleine visjes die zwommen naar de zee
da’s goed zij de moeder, maar ik ga niet mee
ik blijf liever in die vieze oude sloot,
want in de zee zwemmen haaien en die bijten je
blub, blub, blub, blub, blub, blub.

Niet langer hoeft het rekenonderwijs te blijven steken in het zingen van tel- en rekenliedjes. Er komen steeds meer leermiddelen op de markt die aanzetten tot degelijk(er) rekenonderwijs voor kleuters.

Voorheen waren er weinig tot geen rekenmaterialen voor kleuters. Een belangrijke reden voor het beperkte aanbod was de vereiste aanpak. Kleuters leren voornamelijk door te doen. Door te spelen, te ervaren of te ontdekken, leren zijn tellen, hoeveelheden inschatten enzovoorts.

Het beperkte aanbod van rekenmaterialen voor kleuters leidde vaak tot onbegrip van onze klanten. Kinderen komen namelijk al op jonge leeftijd in aanraking met allerlei situaties waarin ‘rekenen’ een rol speelt. Denk hierbij aan de simpele vragen: Hoeveel jaar ben jij? Wie is groter, papa of mama?

Gelukkig kunnen we onze klanten steeds vaker helpen aan geschikte rekenmaterialen voor hun kleuter(s). Elk jaar verschijnen er steeds meer rekenmaterialen voor kleuters doordat we ons meer bewust zijn van de noodzaak van degelijk rekenonderwijs voor deze groep. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de rekenachterstand van veel leerlingen verkleind of zelfs voorkomen had kunnen worden, door hen eerder kennis te laten maken met rekenen. 

Leerdoelen

Het landelijk expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (Slo) heeft een aantal leerdoelen omtrent rekenen voor kleuters opgesteld. Deze leerdoelen maken ons duidelijk wat kleuters aan het einde van groep 1 en 2 moeten kennen, kunnen en begrijpen om deel te kunnen nemen aan de rekenlessen in groep 3.

De rekendoelen zijn onder te verdelen in drie domeinen: Getallen, Meten en Meetkunde. In het domein ‘Getallen’ vallen bijvoorbeeld de doelen dat jonge kinderen leren omgaan met de telrij, hoeveelheden en getallen. Bij Meten is één van de leerdoelen dat kleuters weten dat eerlijk meten een voorwaarde is voor vergelijken. Tot slot verwachten we bij Meetkunde van kleuters dat ze de begrippen voor, achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij en ver kunnen herkennen.

Voor een volledig overzicht van de rekendoelen en rekeninhouden verwijst Educatheek door naar het Slo.

Rekenmiddelen voor scholen

Naast leerdoelen voor rekenen stelde het Slo ook leerdoelen voor taal en sociaal-emotionele ontwikkeling op. Om die reden bieden sommige uitgeverijen totaalpakketten aan die zowel aan reken-, als taal- en sociaal-emotionele leerdoelen werken. Hierbij kun je denken aan: Kleuterplein, Ik ben Bas, Kikker in de Dierentuin, Schatkist en Ik & Ko.

Naast totaalpakketten zijn er ook diverse leermiddelen die alleen aandacht besteden aan de rekendoelen. Zo hebben enkele bekende rekenmethodes hun methode uitgebreid met producten voor groep 1 en 2, zoals: Rekensprint Start, Klaar voor de Start, Pluspunt en Reken Zeker.

Naast rekenmethodes zijn er ook allerlei spellen die jongere kinderen leren rekenen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan Comparant. Minder bekend in Nederland, maar niet meer weg te denken uit het basisonderwijs in Engeland, is de Bee-bot. Met de accessoires voor rekenen, kan de Bee-bot ook helpen met leren tellen en het rekenen met getallen tot 10.

Rekenmiddelen voor thuis

Steeds meer ouders willen thuis graag oefenen met hun kind. Ze ontdekken dat hun kind wat moeite heeft met de beginselen van het rekenen. Of juist dat hun kind wat meer uitgedaagd wil worden. Voor beide groepen – zwakke of sterke rekenaars – komen er steeds meer producten op de markt. Educatheek biedt van verschillende methodes ook losse exemplaren aan. Hierdoor is het ook voor ouders mogelijk om aan de slag te gaan met de (leer/werk)boekjes van Pluspunt en Reken Zeker.

Leermiddelen voor thuis om te oefenen met rekenen:

  • Kenniskids: Ik leer rekenen. Een educatief kaartenspelletje wat bij uitstek geschikt is om thuis (zelfstandig of onder begeleiding) te oefenen met rekenen. Stap voor stap leert het jonge kind rekenen. De eerste stap is tellen en het herkennen van cijfers, om vervolgens echte sommen te maken met de getallen 0 tot 10 en later van 10 tot 20.
  • Loco mini (bijvoorbeeld rekenen met Dora). Met allerlei spelletjes oefenen kleuters de beginselen van rekenen.
  • Coco Colecto. Een veelzijdige verzameldoos van 4 verschillende spellen (en 11 spelvarianten) met verschillende leerniveaus die inspelen op de ontwikkeling van de rekenkundige vaardigheden.
  • Het PiratenSpel. Een educatief spel dat is bedoeld om kinderen vanaf jonge leeftijd te leren tellen, vergelijken en samen te spelen.
  • Speelkwartiertje Jumbolino. Een spellenserie bestaande uit bekende, simpele, korte spelletjes in een nieuw jasje.
  • Knappe koppen. Een educatief bordspel waarbij de focus ligt op het vergroten van het zelfvertrouwen van een kind. Daarnaast biedt het spel educatieve voordelen zoals het verhogen de algemene kennis, ontwikkelen van ruimtelijk inzicht en het bevorderen van taal- en rekenvaardigheden.
  • Ik leer op weg naar groep 1. Tien spellen die kinderen van 3-5 jaar voorbereiden op hun weg naar groep 1. De focus ligt hierbij niet alleen op rekenen.
  • MathDice Jr. . Een hoofdrekenspelletje voor kinderen vanaf 6 jaar.