Onderwijs geven aan vluchtelingenkinderen

De recente toestroom van vluchtelingen betekent een nieuwe uitdaging voor het Nederlandse onderwijs. Lesgeven aan vluchtelingenkinderen vraagt een extra inspanning. Het is de vraag of scholen goed zijn voorbereid. Zes op de tien de leerkrachten in het po denken van niet. Ze vrezen dat hun eigen school onvoldoende in staat is om kwalitatief goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen te geven, blijkt uit een enquête van het CAOP. De docenten in het vo en het mbo zijn iets positiever. Als hoofdknelpunten worden communicatie, tijd en problemen met traumaverwerking genoemd. Ook zou het ontbreken aan voldoende geschikt lesmateriaal.

 

Het COAP ondervroeg voor de enquête ‘Onderwijs en vluchtelingenkinderen’ bijna 2100 leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en management met lesgevende taak in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
 

Grootste knelpunten

De grootste knelpunten worden verwacht in het primair onderwijs (ruim 60%), in het middelbaar beroepsonderwijs zijn de ondervraagde positiever (ruim 34%). Tussen 55 en 65% van de onderwijsgevenden zelf verwacht bij het lesgeven aan vluchtelingenkinderen taalbarrières en te weinig tijd voor leerproblemen en de specifieke problematiek van vluchtelingenkinderen. Ook verwachten ze problemen met traumaverwerking en een gebrek aan ervaring met de problematiek van vluchtelingenkinderen.
 

Oplossingen

Gevraagd naar oplossingen dragen de onderwijsgevenden onder andere extra ondersteuning in de klas aan (zoals onderwijsassistenten). Voldoende taalklassen en internationale schakelklassen om eerst de taal goed te leren, worden genoemd als oplossing voor eventuele communicatieproblemen door onvoldoende taalvaardigheid bij de kinderen. Ook de ondersteuning door ‘native speakers’ in het formele en informele onderwijs kan volgens de leerkrachten problemen verminderen. Meer dan de helft van de respondenten heeft behoefte aan ondersteuning bij het herkennen van trauma’s en aan hulp van experts bij traumaverwerking.
 

Meer lezen?

Voor de leerkracht
Magazine hetkind thema 3: vertrouwen
Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoekers
Veel gestelde vragen in de NT2-les
Lesvaardig

Voor de leerlingen
Terugblikken prentenboeken
Terugblikken leesboeken
Educatieve posters
Kenniskids – Ik leer…
Rory Story Cubes (verhaaldobbelstenen)
Zinder
Lees aardig
Leesbalans leesserie
Squla kaartspellen