Hoe bereid je kinderen voor op de eindtoets PO?

Exam

De Centrale eindtoets ofwel eindtoets PO komt eraan. Welke leermiddelen kun je inzetten om kinderen in groep 8 voor te bereiden op deze belangrijke toets?

Vanaf dit schooljaar (2014-2015) is het voor alle leerlingen van groep 8 verplicht om een eindtoets te maken. Met de eindtoets kunnen de leerlingen laten zien wat ze in 8 jaar geleerd hebben. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren.

De eindtoets bestaat uit twee onderdelen die iedereen maakt: taal en rekenen. Daar kunnen ook vragen bij zijn waarbij een kind een tabel moet lezen of iets moet opzoeken. Dat noemen ze ook wel: vragen waarbij je studievaardigheden moet gebruiken. De school bepaalt zelf of ook het onderdeel Wereldoriëntatie getoetst wordt (Bron: www.centraleeindtoetspo.nl).

In dit artikel vind je een opsomming van leermiddelen die je kunt gebruiken om kinderen voor te bereiden op de verschillende toetsonderdelen.

Toetsonderdeel Subonderdeel
Taal Lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen?
Woordenschat: weet je wat deze woorden betekenen?
Schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
Taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven
Rekenen Getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort
Verhoudingen: dat zijn vragen over breuken
Meten en meetkunde: dat zijn vragen over oppervlakte
Verbanden: dat zijn vragen over tabellen en grafieken
Wereldoriëntatie Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek

(Bron: www.centrale-eindtoetspo.nl)

 

Toetstrainers

Met toetstrainers kunnen kinderen zich voorbereiden op de eindtoets. Neem bijvoorbeeld de toetstrainer Hoofdrekenen. Dit is software waarmee hoofdrekenen wordt geoefend aan de hand van duizend opgaven. Kinderen wennen met toetstrainers aan de manier van vraagstelling én ontdekken op welke gebieden extra training nodig is. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor, dan slaat de software namelijk alarm.

Een toetstrainer kan vrij eenvoudig laten zien op welke gebieden extra oefening nodig is. Zo kan de toetstrainer Hoofdrekenen laten zien dat een kind vooral moeite heeft met verhaaltjessommen. In onderstaande tekst kun je lezen welke leermiddelen je kunt inzetten om een kind extra te laten oefenen met dit specifieke onderdeel.

Aangeboden toetstrainers:

Ook kun je studievaardigheden ofwel informatieverwerking toetsen, met:

1. Taal

Er zijn verschillende methodes voor groep 8 die alle onderwerpen op het gebied van taal (lezen, woordenschat, schrijven en taalverzorging) aan bod laten komen. Hierbij kun je denken aan: Taal op maat, Taal in beeld, Slagwerk Taal, Staal Taal en Zin in taal. Ook zijn er boeken of spellen die alles wat een kind in de afgelopen 8 jaren heeft geleerd samenvatten, zoals Het Grote Taalspel en Het Grote Taalboek.

Lezen

Begrijpend lezen:

Samenvatten:

Opzoeken:

Woordenschat

Schrijven

Taalverzorging

Spelling: werkwoorden en niet werkwoorden

Grammatica

Interpunctie

2. Rekenen-wiskunde

Er zijn diverse methodes die gedurende een jaar alle rekenonderdelen aan bod laten komen: Wereld in getallen, Pluspunt, Reken Zeker, Rekenrijk, Alles Telt of Het Grote Rekenboek. Voor rekenzwakke kinderen kan het helpen om de basis van een bepaald rekenonderdeel nogmaals te herhalen. Hierbij kun je gebruik maken van Rekenvlinder of de Kampioenenserie. Voor rekensterke kinderen die je voor de toets nog één keer wilt uitdagen, kun je beter Kien Rekenen of Rekenpanda inzetten.

Tot slot kan ook de vorm waarin bepaalde bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen) zijn verwerkt, ervoor zorgen dat kinderen moeite hebben met rekenen. Hierbij kun je denken aan de welbekende verhaaltjessommen van de eindtoets. Om extra te oefenen met verhaaltjessommen adviseren we de volgende producten: Verhaalsomwijzer, Ajodakt Rekenen – Verhaalsommen voor groep 8 en RAAK – Redactiesommen set 7/8.

Getallen

Verhoudingen

Meten en meetkunde

Verbanden

3. Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Natuuronderwijs

Bronnen